Education
 
ESO Batxillerat CC FF Grau Mitjà CC FF Grau Superior
 
Home
 
Dijous, 20 de Juny del 2019

El dia 18 i 19 de juny els diferents grups d’ alumnes de 1r d’ESO van realitzar visita  el centre de reproducció de tortugues de l’Albera ( Garriguella) . Els continguts treballats han set : les adaptacions d’animals i plantes a diferents ecosistemes, importància de mantenir la biodiversitat, el tràfic d’espècies i també  les espècies invasores en el nostre territori sobretot les tortugues exòtiques com la de Florida (Trachemys scripta elegans) i portadora de la salmonel·losis.
Les explicacions dels tècnics  han anat acompanyades per una sortida pròxima a les instal·lacions i en grups reduïts,  per  tal de conèixer “ in situ”  l’hàbitat natural  o entorn que es troba de la tortuga mediterrània (Testudo hermanni). El conjunt de factors naturals i antròpics van anar empobrint la que avui en dia és l’ única població natural de  la tortuga mediterrània  a la península, situada exclusivament a l’actual Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera.

 L’objectiu general del centre és l’estudi,  conservació, alliberament  i  cria en captivitat de les tortugues autòctones de Catalunya, en perill d’extinció, i col·labora en la recuperació d’altres espècies de la conca mediterrània o d’altres llocs del món. També té una funció d’acollida de tortugues exòtiques trobades, escapades, abandonades o confiscades per les autoritats. "


 
 
<<

 
Ctra. de Riudaura, 110 | 17800-OLOT | Telèfon: 972 26 22 00 | Fax: 972 26 94 10