Ensenyaments
 
ESO Batxillerat CC FF Grau Mitjà CC FF Grau Superior
 
Inici > CC FF Grau Mitjà > Elaboració de productes alimentaris > Mòduls
 
CC FF Grau Mitjà
Elaboració de productes alimentaris

Principis de manteniment electromecànic


UNITATS FORMATIVES :

UF1    Xarxes de distribució i equips elèctrics
UF2    Instal·lacions pneumàtiques i hidràuliques
UF3    Elements mecànics i principis de manteniment


DESCRIPCIÓ COL·LOQUIAL DE QUÈ ES FA:

En aquest mòdul es donen nocions bàsiques d'electricitat, pneumàtica i mecànica, per tal que es pugui manipular de forma correcta i segura els diferents tipus de màquines i aparells utilitzats en la indústria alimentària.


<<
 
Ctra. de Riudaura, 110 | 17800-OLOT | Telèfon: 972 26 22 00 | Fax: 972 26 94 10